Kdo jsme

		        

LATA je nářečním výrazem pro záplatu – a šesté pracoviště SVČ Lužánky, Lata, skutečně vyplňuje prázdné místo v komplexní nabídce aktivit pro rodiny s dětmi.
Posláním Laty je formou navazujících kurzů, kroužků a vzdělávacích modulů provést rodiče s dětmi počátečními fázemi rodičovství (do cca 7- 8 let dítěte), tak, aby rodičovské a osobnostní kompetence mohli získávat efektivně, podle vlastních preferencí a zároveň aby neztráceli hodnotu na trhu práce.
Nabízíme rodičům aktivity, které omezí možnou sociální izolaci a poskytnou celé rodině možnost kvalitního a poučeného prožití raného rodičovství. Všechny nabízené aktivity si kladou za cíl vybavit mladé rodiny nejen teoretickým základem, ale důsledně jej spojovat s praktickými činnostmi. Proto na řadu kurzů a přednáškových cyklů navazuje pravidelná činnost, ve které se klade důraz na žité a použitelné dovednosti

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST
Kromě pravidelných aktivit nabízíme i příležitostné akce pro veřejnost. Tradičně jsou to Světýlka na Špilberku, zimní Zalátaný Mikuláš. Na jaře pak Zalátané Velikonoce, Čarodějnice a Den tátů a dětí. V létě připravujeme týdenní pobyty rodičů s dětmi.

KROUŽKY PRO RODIČE S DĚTMI, SPORTOVNÍ A VÝTVARNÉ KROUŽKY
Program kroužků pro rodiče s dětmi je strukturován podle věku dětí – pro rodiče s dětmi do 1 roku jde o lekci dělenou na 3 části – cvičení pro děti, cvičení pro maminky a poslední část tvoří volná hra dětí a odborné pedagogicko- psychologické téma pro maminky. Pro kroužky větších dětí s rodiči je pak lekce půlená na společné cvičení rodičů s dětmi a výtvarnou část, největší děti už obvykle volí specializovaný kroužek výtvarný, hudební, pohádkový, sportovní nebo řemeslný.