Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Bylinky

Žáci se seznámí prostřednictvím pracovního listu se základními druhy bylinek, zasadí bylinky do květináče a formou hry se dozví, jak se o bylinky starat.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Praktická činnost se živými rostlinami zaměřená na základy péče o bylinky. Žáci během programu provedou výsev semen, pikýrování a sázení vybraných druhů bylinek ve skleníku. Žáci se seznámí se vzhledem, vůní i zásadami pěstování léčivých i aromatických bylin na zahradě. Žáci si odnesou vysazené bylinky v květináči a návod, jak je pěstovat.

Cíle programu:
Seznámit žáky se základními druhy bylinek a jejich významem pro naše zdraví.

Určeno pro: 1.- 5. třída

Délka programu: 80 minut

Termín: 1. března - 15. června

Cena: 30 Kč - cena zahrnuje pomůcky a živé bylinky

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Jiří Trávníček, 603 447 997,

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní

Share Button
tisk