Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Pokojové květiny

Komentované sázení a ošetřování živých pokojových květin.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Praktická činnost se živými květinami zaměřená na péči o pokojové květiny. Program lze po domluvě tematicky zaměřit na bonsaje, sukulenty, kaktusy apod.
Žáci si během programu zasadí květiny a při jejich ošetřování si osvojí základy péče o pokojové květiny v bytových podmínkách. Žáci lépe porozumí biologickým potřebám květin a seznámí se s vhodnými druhy pro dnešní bytové podmínky.
Každý žák si odnese zasazenou květinu.

Cíle programu:
Praktickou formou seznámit žáky se základy péče o pokojové květiny, s nároky a významem rostlin.

Určeno pro: 1. - 9. třída

Délka programu: 45 - 90 minut, dle dohody

Termín: 15. září - 15. června

Cena: 50 Kč - Cena zahrnuje zasazenou květinu pro každého žáka.

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Ing. Jiří Trávníček, e-mail: travnicek@luzanky, tel. 549 524 127, 603 447 997

Průřezová témata:
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence sociální a personální, Kompetence pracovní

Share Button
tisk