Pohybové aktivity
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Otevřené šapitó

Atrakce na Vaši akci pro veřejnost.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Návštěvníci slavností, jarmarků, festivalů i školních akcí pro veřejnost si ve stanu vyzkouší na vlastní kůži nejčastěji tyto disciplíny: chůze po laně, balancování na kouli a role, točení talířů, fakírské dovednosti - tedy chůze hřebících a střepech.

Cíle programu:
Malá ochutnávka z bohatého světa cirkusu, překonání sama sebe, pravá cirkusová legrace.

Určeno pro: bez omezení

Délka programu: 3 hodiny

Termín: dle dohody - obvykle duben - září

Cena: 0 - dle dohody

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Jovan M. Jovanovski, , 604 847 114

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk