Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Rčení a přísloví

Hra se slovy a obrazy.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Program motivuje děti k zamyšlení nad více i méně známými příslovími a rčeními. Skrze hru se slovy hledají, objevují a sdělují skrýté významy v lidových rčeních.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Program u dětí podporuje rozvoj jazykových dovednosti, fantazie, tvořivosti a rozšíření slovní zásoby.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok dopoledne ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence komunikativní

Share Button
tisk