Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Grafika

Výukový program zaměřený na osvojení si některé grafické techniky podle výběru. Důraz je kladen na technické provedení, upřednostněn je výsledek před prožitkem.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Žáci se seznámí s historií tisku, poté si navrhnou námět, provedou matrici a vytisknou grafický list. Je možno si vybrat z grafických technik: suchá jehla, linoryt, sítotisk, lept, slepotisk.
Žáci se v průběhu programu seznámí s principem tisku a grafického výtvarného vyjádření, naučí se pracovat s materiálem a nářadím, dodržovat bezpečnostní pravidla. Rozvíjí schopnosti sebevyjádření a komunikační dovednosti.

Děti musí mít pracovní oděv.

Cíle programu:
Žáci získají povědomí o jednotlivých grafických technikách.
Žáci si osvojí znalost jedné grafické techniky.
Žáci si osvojí práci s grafickým nářadím.
Žáci zhotoví grafický list.

Určeno pro: První stupeň ZŠ od 2. třídy, druhý stupeň ZŠ, SŠ

Délka programu: 120 min

Termín: Dle dohody

Cena: 50 Kč - V ceně je materiál - desky, papíry, graf. barvy, amortizace graf. nářadí.

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Naďa Obrátilová, e-mail: , tel. 549 524 120

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence pracovní

Share Button
tisk