Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vánoční dílny na Lince

Tvořivá dílna zaměřená na lidové tradice adventního, vánočního a novoročního období.pracoviště Linka, Starý Lískovec

Popis programu:
Program seznamuje s lidovými tradicemi adventu, Vánoc a začátku nového roku. Účastníci se seznámí s postavami koledních obchůzek v těchto obdobích, překrýváním a mísením předkřesťanských a křesťanských prvků v lidových obřadech, domácími pracemi našich předků během zimy. Součástí programu je také ukázka zpracování ovčí vlny, předvánoční tvoření inspirované lidovými řemesly a výrobky, pečení dekoračních perníků nebo jiného pečiva.
Program přizpůsobíme věku a schopnostem dětí.
S sebou si, prosím, vezměte přezůvky.

Cíle programu:
Žáci se seznámí s lidovými tradicemi adventního, vánočního a novoročního období.

Určeno pro: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 90 minut, pro MŠ podle domluvy.

Termín: 29. 11. - 11. 12. 2016

Cena: 70 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 625 00 Brno
Zdena Sitarčíková, e-mail: , tel.  547 223 074

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní

Share Button
tisk