Osobnostně sociální výchova Multikulturní výchova Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Cizinci v Brně, Brňáci v cizině

PROGRAM V ANGLIČTINĚ. Využijte ojedinělou příležitost k setkání se zahraničními dobrovolníky a diskusi o otázkách migrace a uprchlictví.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
SVČ Lužánky hostí každým rokem skupinu zahraničních dobrovolníků Evropské dobrovolné služby. Naši dobrovolníci představí studentům téma uprchlictví a migrace.

Nabízíme příležitost nahlédnout téma z různých úhlů a porovnat perspektivy osobních zkušeností a motivací jednotlivců a také situace a kulturního zázemí různých zemí (např. Egypt, Francie, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Turecko).

Program má formu „živé knihovny“, v níž každý dobrovolník představuje samostatnou živou knihu s vlastním příběhem. Studenti budou moci do knih nahlédnout a "číst" v nich prostřednictvím společného dialogu.

PROGRAM probíhá v ANGLIČTINĚ a je určen studentům 3. a 4. ročníku SŠ.

Cíle programu:
- setkání s lidmi z jiného kulturního prostředí
- dialog v anglickém jazyce
- porovnání vlastních názorů a postojů se zkušenostmi dobrovolníků
- seznámení se s Evropskou dobrovolnou službou (jako možnosti poznávání cizí země a neformálního učení)

Určeno pro: 3. a 4. ročník SŠ

Délka programu: 90 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Hana Klenovská, tel. 724 200 131, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské

Share Button
tisk