Historie, vlastivěda, Brno Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Maryšo, uteč se mnou do Brna!

Příběh Maryši a také vzniku a uvedení divadelní hry bratří Mrštíků.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
V první části výukového programu se třída seznámí s dějem a postavami dramatu bří. Mrštíků Maryša a sehraje nejdůležitější situace tohoto dramatu. Ve druhé polovině se ocitneme u soudu s Maryšou Vávrovou a pokusíme se obhájit její čin.

Lektorka: Petra Rychecká

Cíle programu:
- dramatické: poznat stavbu dramatu a vztahy postav
- sociální: podpora spolupráce skupiny
- tematické: pochopit vztahy na vesnici v 19.století, problémy postavení žen a vztahu postav k majetku

Určeno pro: SŠ a gymnázia

Délka programu: 200 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Petra Rychecká, tel. 724 715 952, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské

Share Button
tisk