Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Brno, město řemesel

Děti poznají tradiční řemesla a vyrobí něco pěkného sobě nebo rodičům.pracoviště Lyska, Nový Lískovec

Popis programu:
Děti si vyberou jednu z nabízených rukodělných dílen: textilní, cukrářskou, sochařskou nebo výtvarnou.
V dílně budou vyrábět a zároveň připravovat společnou výstavu, která bude vyvrcholením celého programu.
Zhotovené výrobky si děti vezmou domů.

V ceně programu je zahrnut materiál.

Cíle programu:
- seznámení s pracovními nástroji
- poznání různých řemeslných technik
- prezentace vlastní práce

Určeno pro: 1.-5.tř.

Délka programu: 90 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 60 Kč - Cena zahrnuje materiál.

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lyska, Oblá 51c, 634 00 Brno
Mgr. Milada Rožteková, tel. 731 375 187,e-mail:

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk