Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Tea dílna

Řemeslně - výtvarné dílny zahrnující ukázky známých i zcela nových kreativních technik a jejich praktické vyzkoušení. Upraveno vždy na míru skupině.pracoviště Lyska, Nový Lískovec

Popis programu:
Během výtvarné dílny probíhající v prostorách čajovny LYSKA si můžete vyzkoušet výrobu těmi nejzajímavějšími výtvarnými, ale i řemeslnými, moderními i prastarými technikami.
Žáci a učitelé mají možnost vybrat si z nabízených dílen (pletení košíků z pedigu, filcování z ovčí vlny, vitráže, smalt, šperky z korálků, svíčky, malba na hedvábí, drátování, výroba ručního papíru, mozaika, výroba mýdel, tavení skla). Program lze připravit přímo na míru. Žákům se kromě pedagogického pracovníka věnuje také dobrovolník z EVS-evropské dobrovolné služby.

Cíle programu:
Žáci se naučí pracovat s novými nástroji a materiály a  dodržovat při tom bezpečnostní pravidla. Seznámí se s formami výtvarného vyjádření. Vyzkouší si formulovat vlastní myšlenky.

Určeno pro: 7 - 16 let

Délka programu: 90 - 120 min

Termín: čtvrtek - pátek od 8.30 nebo 10.30 hodin

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lyska, Oblá 51c, 634 00 Brno
Helena Jandíková, , tel: 734 756 064

Průřezová témata:
Multikulturní výchova, Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk