Historie, vlastivěda, Brno Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Strašidelné Brno

Pojďte s námi objevovat brněnská strašidla a tajuplná místa.pracoviště Lány, Bohunice

Popis programu:
Chcete se dozvědět, kde bydlel brněnský kat, jak si vypěstovat vlastního Raráška nebo jak se mluví řečí divoženek? Chcete umět rozpoznat, kde bydlí vodník nebo zjistit, kdy je lepší nedívat se některým domům do oken?

Tak neváhejte a pojďte s námi na procházku!
Sraz je na Svoboďáku u kašny.

Cíle programu:
- seznámení s brněnskými strašidly a tajuplnými místy formou procházky městem

Určeno pro: 1. - 5. třída

Délka programu: 90 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lány, Lány 3, 625 00 Brno
Mgr. Helena Matulová Dipl.um., tel. 776 585 811, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní

Share Button
tisk