Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Malovaná nádoba

Tvořivá dílna určená pro skupinu 15-30 dětí doprovázenou pedagogem, která nabízí atraktivní možnost vlastní povrchové úpravy profesionálně vytočené nádoby.pracoviště Lesná, Brno-sever

Popis programu:
Tvořivá dílna, která není zaměřená na vlastní tvorbu z keramické hmoty, nýbrž na její povrchovou úpravu. Jedná se o malbu podglazurními barvítky do předtočené předem připravené nádoby - miska, hrnek, talíř, květináč... Děti obdrží předem vytočenou a vypálenou nádobku, kterou samy výtvarně pojednají podle vlastního návrhu. Seznámí se přitom se způsoby zdobení keramiky, příp. (po domluvě předem) mohou sledovat proces vytáčení nádob na hrnčířském kruhu.
Vhodné do období před Vánocemi,Velikonocemi, ke Svátku matek...

Cíle programu:
Vysvětlit dětem základní pravidla práce s majolikovými barvítky na  přežahnutém keramickém výrobku a naučit je tato pravidla aplikovat při vlastní tvorbě. Předat jim základní teoretické vědomosti o hlíně (přiměřeně věku) a úloze keramiky v životě lidí.
Výstupem je profesionálně vytočená nádoba dvakrát pálená - k dispozici pro vyzvednutí cca za týden (pálení).

Určeno pro: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 60

Termín: Dopoledne od září do června-po dohodě s pedagogy. Podmínkou konání programu je účast alespoň 10-ti žáků.

Cena: 120 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lesná, Milénova 13, 638 00 Brno
Marie Krajná, tel. 545 222 070, nebo

Průřezová témata:
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk