Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Malý keramik

Tvořivá a pracovní dílna se zaměřením na přípravu na školní docházku.pracoviště Lány, Bohunice

Popis programu:
Program sestává z cyklu 9 lekcí v průběhu roku. Ve dvou lekcích vždy modelujeme, potřetí pracujeme s dekorovacími materiály. Pomocí jednoduchých kroků dojdeme k výsledku, vytvoříme dvojrozměrné i prostorové výrobky.

Cíle programu:
Děti se postupně seznámí s možnostmi prostorové tvorby z hlíny a dekorování tradičními materiály, poznají jejich možnosti i omezení, rozvinou jemnou motoriku, prostorovou představivost, tvořivost, schopnost soustředit se, osvojí si nová slova (jednoduchou odbornou terminologii), naučí se orientovat v naší dílně a používat správné nástroje.

Určeno pro: předškoláci z MŠ od 5 let

Délka programu: 60 - 90 min

Termín: Dopoledne po dohodě s pedagogy 1x za měsíc

Cena: 60 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lány, Lány 3, 625 00 Brno
Andrea Kamenická, e-mail: , tel. 547 240 937

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk