Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Keramická dílna

Tvůrčí keramická dílna, která je tématem a zvoleným pracovním postupem přizpůsobena požadavkům pedagoga.pracoviště Louka, Vinohrady

Popis programu:
Obsahem je tvořivá dílna zaměřená na nejrůznější techniky práce s keramickou hmotou. V rámci výukového programu si děti během první návštěvy vyzkouší základní techniky práce s keramickým materiálem - jednoduchý výrobek modelovaný z ruky, stavba výrobku z hádků, práce s pláty, reliéf. Během druhé návštěvy se děti seznámí s dekorováním výrobků pomocí glazur a oxidů. Téma i technika práce je přizpůsobena požadavkům pedagoga.

Cíle programu:
Děti a studenti si během výtvarné části rozvíjí kreativitu a jemnou motoriku.
Děti a studenti budou znát základní pracovní postupy při práci s keramickou hlínou.
Děti a studenti budou znát základní pracovní postupy dekorování keramického výrobku.

Určeno pro: MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia, školní družiny

Délka programu: 2 x 45

Termín: od října do května

Cena: 90 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Louka, Bzenecká 23, 628 00 Brno
Mgr. Adéla Šosová, telefon: 731 560 540, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk