Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Postní neděle a lidové zvyky

Kombinovaný program s velikonoční tematikou. Zábavnou formou provedeme děti oslavami předkřesťanské kultury. Výtvarné tvoření s jarní a velikonoční tematikou.pracoviště Louka, Vinohrady

Popis programu:
Kombinovaný výukový program, který je členěn na dvě části - dramatickou a výtvarnou. Zábavnou a hravou formou provedeme děti historií, tradicemi a zvyky. V první části programu se děti pomocí her a obrázků seznámí s různými velikonočními zvyky a symboly, které souvisí s postní dobou, postními nedělemi a přípravou na Velikonoce. Společně projdeme obdobím od masopustu až k Velikonočnímu pondělí. Aktivity jsou zaměřeny na komunikaci a spolupráci ve skupině. V druhé části programu si děti ve výtvarné dílně vyrobí dva výrobky s jarní a velikonoční tematikou.

Cíle programu:
Děti se seznámí s tradicemi, které jsou spojeny s postními nedělemi. Pomocí her se naučí, jak se neděle nazývají, jak se oslavují a proč. Děti si osvojí komunikaci a práci ve skupině. Děti si během výtvarné části rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku, upevňují si pracovní postupy a návyky.

Určeno pro: 1. - 4. ročník ZŠ, školní družiny

Délka programu: 120 min

Termín: 14. 3. - 28. 3. 2018

Cena: 70 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Louka, Bzenecká 23, 628 00 Brno
Mgr. Eva Petrášová, telefon: 734 756 063, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk