Tradice a svátky roku Výtvarná činnost, keramika Multikulturní výchova Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vánoce ve světě

Kombinovaný výukový program. Děti se pomocí her seznámí s vánočními tradicemi v různých zemích. Výtvarné tvoření s vánoční tematikou.pracoviště Louka, Vinohrady

Popis programu:
Kombinovaný výukový program, který je členěn na dvě části - dramatickou a výtvarnou. Víte, kdo nosí dárky v USA, v Rusku nebo třeba v Itálii? Všechno se dozvíte na výukovém programu Vánoce ve světě. V první části se děti pomocí zajímavých her seznámí s vánočními tradicemi v různých zemích a vytvoří si o nich přehledné obrázkové plakáty. Aktivity jsou zaměřeny na komunikaci a spolupráci ve skupině. V druhé části programu si děti ve výtvarné dílně vytvoří dva výrobky s vánoční tematikou.

Cíle programu:
Děti budou znát tradice a zvyky v jiných zemích.
Děti si během hodiny vytvoří školní pomůcku, která zachycuje nejdůležitější aspekty Vánoc každé zmíněné země.
Osvojí si komunikaci a práci ve skupině.
Děti si během výtvarné části rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku, upevňují si pracovní postupy a návyky.

Určeno pro: 2.- 4. ročník ZŠ, školní družina

Délka programu: 120 min

Termín: 1. 12. - 21. 12. 2017

Cena: 70 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Louka, Bzenecká 23, 628 00 Brno
Mgr. Eva Petrášová, telefon: 734 756 063, e-mail:

Průřezová témata:
Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk