Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Řemeslo má zlaté dno

Cyklus programů zaměřený na polytechnické vzdělávání s využitím řemeslných technik a alternativních způsobů vaření, určený žákům 2.-5.tříd ZŠ a dětem z MŠ.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Výukový program polytechnické výchovy pro žáky 1. stupně základní školy, nabízející cyklus lekcí vázaných k ročním obdobím. Seznamuje žáky s různými materiály a jejich zpracováním původními technikami. Každý žák si na lekci vytvoří předmět praktického využití, který může sloužit i jako dárek. Lekce lze odebírat jednotlivě.
Doba trvání jedné lekce 120 - 210 minut (dle zvoleného tématu).

Podzim se dřevem - 210 minut
Cíl: děti se naučí dřevo opracovávat různými technikami, seznámí se s nástroji používanými k jeho opracování, s vlastnostmi dřeva a k čemu se různé typy dřeva hodí.
Výstup: vyrobí si jednoduchý předmět, např.:
1. I dámy tvoří dámu - stolní hra
2. Fotbálek
3. Ptačí krmítko

Vlněná zima - 120 minut
Cíl: děti se naučí mokré filcování a indiánský patchwork, práce s ovčí vlnou,česání, spřádání, stříhání filcu, ruční šití.
Výstup:
1. Filcovaný jehelníček
2. Originální kapsa na mobil či tablet.

Dráteník v zimě nespí - 120 minut
Cíl: děti se naučí opracovat plech, drát, pájet, používat kleště na drát, nůžky na plech, měřit ap.
Výstup:
1. Perníkářova vykrajovačka
2. Vánoční hvězda

Hliněné proměny - 180 minut
Cíl: jednoduché zpracování hlíny do tvaru nádoby nebo jiného trojrozměrného tvaru technikou pinch pot. Výrobek si vypálí v ohništi v lekci Zahradní kuchtění.
Výstup:
1.Miska z doby pravěké - nádoba točená z ruky
2.Chrastítko z Afriky - hudební nástroj

Zahradní kuchtění 180 minut
Cíl : děti si vypálí keramiku v ohništi, naučí se pracovat se sekerou, pilou, nožem, osvojí si zásady bezpečné práce. Upečou si chleba v zahradní peci nebo na přírodním ohništi.
Výstup:
Ohnivé placky


Cíle programu:
Naučit děti manuálním činnostem a zručnosti, seznámit je se základními vlastnostmi daných materiálů a pomůckami a nářadím, kterými se dá materiál opracovat. Rozvíjet u dětí prostorovou představivost, konstruktivní myšlení, logické uvažování a rozvoj jemné motoriky.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 120- 210 minut

Termín: celý rok

Cena: 320 Kč - cena za 5 lekcí ( materiál, lektoři)

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

Průřezová témata:
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk