Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vlnění

Práce s plstí a ovčí vlnou, seznámení s vlnou jako důležitým textilním materiálem - vlastnosti, možnosti použití, trocha historie.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Děti se naučí techniky mokré plstění a indiánský patchwork - pracovní postupy s použitím ovčí vlny, plsti, ruční šití. Zhotoví si obal na mobil či tablet z plsti a plstěný jehelníček nebo přívěsek na klíče.

Cíle programu:
Cílem výukového programu je pomocí zážitku z vlastní rukodělné činnosti získat znalosti a dovednosti, týkající se práce se vlnou, plstí a s nástroji, a vyzkouší si techniky této řemeslné činnosti. Smyslem je podpořit technické i kreativní myšlení, schopnost pracovat se známým materiálem a používat nástroje, posilovat vztah k manuální práci a rozvíjet jemnou motoriku.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávky

Termín: V průběhu celého školního roku ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit)

Cena: 70 Kč - lektor, materiál

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Zdena Sitarčíková,

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk