Prevence a zdraví Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Bezpečně na internetu

Žáci se prostřednictvím aktivit zážitkové pedagogiky a reflektivní diskuze zamyslí nad bezpečným užíváním internetu, především sociálních sítí.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Žáci se prostřednictvím aktivit zážitkové pedagogiky a reflektivní diskuze zamyslí nad těmito tématy:
• nastavení bezpečného hesla a nastavení Facebooku
• sdílení: osobních informací, fotek, videí,...
• kyberšikana - co to je, jak probíhá, jak se proti ní bránit, jak ji řešit
• anonymita na internetu - kdo je na druhé straně?
• reálné chování versus chování na internetu

Cíle programu:
Cíle programu:
Hlavní cíl: předání znalostí, dovedností a postojů podporující bezpečný pohyb na internetu.
• Žáci budou schopni pojmenovat rizika neuváženého používání internetu, především sociálních sítí
• Žáci si odnesou informace ohledně možností nastavení Facebooku a zamyslí se nad tím, jak to mají oni
• Žáci se zamyslí nad úskalím a odlišnostmi internetové komunikace a její anonymity
• Žáci se seznámí s řešením obtížných situací (týkající se sociálních sítích, kyberšikany, kybergroomingu, apod.) včetně možností, kam se obrátit v případě problému
• Žáci budou znát základní informace o kyberšikaně a kybergroomingu

Určeno pro: 4.- 6. třída

Délka programu: 120 min

Termín: dle dohody (převážně v dopoledních hodinách)

Cena: 40 Kč - pokud program probíhá v Lužánkách, 50 Kč - pokud program probíhá na základní škole

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Hana Buchtová, tel. 549 524 113, e-mail:

Průřezová témata:
Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk