Osobnostně sociální výchova Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Hantec

Naklap k nám hodit čučku na Hantec. Gómeš? (Aneb přijďte se seznámit s brněnskou hantýrkou, zvanou hantec.)pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Každé město má své specifické jevy, historii, osobnosti a atmosféru. Ducha města Brna bezesporu spoluvytváří také brněnský hantec. Hantec je nejen slangovým jazykem Brňanů a Brňanek, je zároveň i symbolem města a také součástí toho, co nazýváme městskou identitou.

Program je rozdělen na dvě části. V první části se děti zábavnou formou obeznámí se vznikem hantecu. Důraz bude kladen na to, kolik je běžně užívaných slov hantecu v každodenní konverzaci.

Druhá část programu bude věnovaná komiksové tvorbě. Děti pozmění jednu známou pohádku do hantecové mluvy. Své dílo si samozřejmě nechají na památku.

Program je určen pro žáky 3.- 7. třídy.

Cíle programu:
- seznámení s vývojem a základní slovní zásobou hantecu
- poznání, kolik slov v běžné mluvě pochází právě z hantecu
- rozvoj komunikace a práce ve skupině
- rozvoj kreativity a jemné motoriky
- upevnění pracovních postupů a návyků

Určeno pro: 3. - 7. třídy ZŠ

Délka programu: 120 minut

Termín: dle dohody (převážně v dopoledních hodinách)

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Hana Buchtová, tel. 549 524 113, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní

Share Button
tisk