Přírodověda, ekologie Historie, vlastivěda, Brno Prevence a zdraví Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Příběh včelky Adélky

Děti se prostřednictvím her a pohádkového příběhu dozvědí spoustu zajímavostí o tajuplném životě ve včelím úle.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Děti se prostřednictvím her a pohádkového příběhu dozvědí spoustu zajímavostí o tajuplném životě ve včelím úle. Hravou formou se seznámí se všemi obyvateli úlu, poznají rozdíly mezi dělnicí, trubcem a včelí matkou, vyplní si pracovní listy. Vyzkouší si pomůcky pro práci včelaře a tvorbu ze včelího vosku, prohlédnou si včelník na zahradě a ochutnají včelí produkty.

Cíle programu:
- vyjmenovat a umět rozpoznat obyvatele úlu
- popsat, v čem je včela užitečná
- vyjmenovat včelí produkty
- rozpoznat pomůcky včelaře

Určeno pro: MŠ předškolní věk, 1. - 4.třída ZŠ, školní družiny, zájmové útvary

Délka programu: 2 hodiny

Termín: duben, květen, červen, září, říjen

Cena: 60 Kč - minimálně 500,- za skupinu

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Andrea Chalupníková, 549 524 112,

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence komunikativní, Kompetence k učení

Share Button
tisk