Osobnostně sociální výchova Prevence a zdraví
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Kyberbezpečno

Žáci se prostřednictvím zážitkové pedagogiky a reflektivní diskuze zamyslí nad bezpečným užíváním internetu a nad tématem kyberšikany.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Žáci se prostřednictvím zážitkové pedagogiky a reflektivní diskuze zamyslí nad těmito tématy:
• trávení volného času na internetu
• rizika spojená s užíváním internetu
• sdílení: osobních informací, fotek, videí
• kybergrooming, hoax
• kyberšikana
• anonymita na internetu - kdo je na druhé straně?
• reálné chování versus chování na internetu

Cíle programu:
Hlavní cíl: předání znalostí, dovedností a postojů podporující bezpečný pohyb na internetu.
• Žáci se seznámí a následně se zamyslí nad reálnými případy kyberšikany
• Žáci budou schopni pojmenovat rizika neuváženého používání internetu, především sociálních sítí
• Žáci si odnesou informace ohledně možností nastavení Facebooku a zamyslí se nad tím, jak to mají oni
• Žáci se zamyslí nad tím, jak tráví volný čas na internetu a jaká rizika s tím souvisejí
• Žáci se zamyslí nad úskalím a odlišnostmi internetové komunikace a její anonymity
• Žáci budou znát základní informace o kyberšikaně, kybergroomingu a hoaxu
• Výměna vlastních zkušeností
• Žáci se obeznámí s trestním zákonem v souvislosti daného tématu

Určeno pro: 7. - 9. třídy

Délka programu: 120 minut

Termín: dle dohody (převážně v dopoledních hodinách)

Cena: 40 Kč - pokud program probíhá v Lužánkách, 50 Kč - pokud program probíhá na základní škole

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Hana Buchtová, tel. 549 524 113, e-mail:

Průřezová témata:
Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk