Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Etiketa

Stravitelná porce slušného chování pro každého.pracoviště Linka, Starý Lískovec

Popis programu:
Program je volně inspirován knihami Ladislava Špačka Dědečku, vyprávěj a Dědečku, ještě vyprávěj. Metodami dramatické výchovy (hra v roli, improvizace...) žáci hledají, jak se zachovat v různých společensky exponovaných situacích, které život přináší.
Program přizpůsobíme věku a schopnostem dětí.
S sebou si, prosím, vezměte přezůvky, svačinu.

Cíle programu:
Seznámit žáky se základy etikety

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávky (po dohodě i jinak)

Termín: V průběhu celého školního roku ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit)

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 625 00 Brno
Eva Mohaplová,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk