Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Jak hlína promluvila

Keramická dílna zaměřená na využití hlíny v různých historických obdobích.pracoviště Linka, Starý Lískovec

Popis programu:
Tvořivá dílna, ve které se přeneseme na chvíli do pravěku k prvním hrnčířům, navštívíme Mezopotámii, vyzkoušíme si psát klínovým písmem, hliněné výrobky budeme hledat i v Egyptě, Řecku a Římě. Zjistíme, kdo to byl hlinák a čím se zabýval třeba takový cihlář.
Každý si navrhne a vytvoří jeden keramický výrobek.

Cíle programu:
Cílem výukového programu je seznámit děti se základy práce s keramickou hlínou, jejím významem v historii i současnosti. Děti získají i osobní zkušenost s tímto materiálem.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 90 minut

Termín: od března 2014

Cena: 70 Kč - Cena zahrnuje veškerý materiál, výstupem je jeden výrobek z hlíny.

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 625 00 Brno
Mgr.Martina Altrichterová, pobočka Linka, Kosmonautů 4, Brno, tel. 547 223 074, mail :

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní

Share Button
tisk