Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Kouzelná hlína

Základy práce s keramickou hlínou, její zpracování, základní techniky, glazury, pálení. Výstupem je jeden výrobek.pracoviště Linka, Starý Lískovec

Popis programu:
Program probíhá v keramické dílně, kde se děti seznámí s jejím prostředím, různými nástroji, hrnčířským kruhem. Vlastní praktická činnost se soustředí na možnosti zpracování a techniky práce s keramickou hlínou. Každý žák si vyrobí jeden výrobek a může si vyzkoušet i točení na hrnčířském kruhu.

Cíle programu:
Žáci a studenti se seznámí s hlínou a jejími možnostmi zpracování, technikami, pracovními postupy, ale také s hlínou jako prostředkem k sebevyjádření.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 1,5 hodiny

Termín: 2015-2016

Cena: 70 Kč - lektor, materiál, studijní materiál, výpal

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 625 00 Brno
Martina Altrichetrová, tel: 547 223 074, mail :

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní

Share Button
tisk