Multikulturní výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Za hranice (v cizím jazyce)

Poznejte kulturu cizí země v podání zahraničního dobrovolníka žijícího v ČR. Můžete se s ním pobavit také o tom, jaké to je být cizincem žijícím v ČR.Ředitelství a podpůrné systémy, Brno-střed

Popis programu:
Lužánky - středisko volného času hostí každým rokem skupinu zahraničních dobrovolníků Evropské dobrovolné služby. Tento výukový program umožňuje setkání s jedním z nich. Dobrovolník představí svou zemi a její kulturu a tradice (dle domluvy buď v angličtině či jiném jazyce). Studenti budou interaktivně zapojeni do průběhu hodiny. Dobrovolník ze svého osobního pohledu představí také Evropskou dobrovolnou službu jako možnost získání nových zkušeností v zahraničí a bude se studenty diskutovat své zkušenosti života cizince v České republice.

Cíle programu:
Žáci si vyzkouší komunikovat v cizím jazyce (v angličtině nebo jiném jazyce dle domluvy – např. francouzština, němčina, španělština, ruština).
Žáci se seznámí s kulturou a tradicemi cizí země (dle výběru např. Arménie, Černá Hora, Francie, Chorvatsko, Makedonie, Německo, Nizozemí, Rusko, Španělsko, Ukrajina, Velká Británie).
Žáci se dozví o Evropské dobrovolné službě jako o možnosti poznávání cizí země a neformálního učení.

Určeno pro: 3. a 4. ročník SŠ

Délka programu: 45 minut

Termín: prosinec - červen

Cena: 30 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
Ředitelství a podpůrné systémy, Lidická 50, 658 12 Brno
Hana Klenovská, tel. 724 200 131, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní

Share Button
tisk