Drama a divadlo Prevence a zdraví Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Alkohol a svoboda

Aktivní zamyšlení nad tím, co může způsobovat alkohol a jaký může být náš postoj a pohled na situace, ve kterých jsme s touto drogou konfrontováni.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Formou divadelní improvizace se studenti aktivně seznámí s příběhem, ve kterém hraje svou roli také alkohol.
Hraním různých rolí (rodiče, děti, učitelé...) si účastníci prozkoumají různé úhly pohledu na toto ožehavé téma.
Program podle Johna Sommerse - anglického lektora aplikovaného dramatu.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Zamyšlení nad tím, jak jsou vnímány pravdy rodičů a lži dětí a naopak, ale také nad tím, jak je možné bránit se nebezpečným závislostem.

Určeno pro: Od 8. třídy ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk