Prevence a zdraví Multikulturní výchova Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Cizí nebo náš

Hledání projevů vhodného chování k cizincům. Metaforou a námětem k tomu je literární předloha Žabák a cizinec (autor Max Velthuijs).pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Děti se pomocí jednoduchých her a divadelních technik seznámí s bajkou o vesničce zvířátek, kam se jednoho dne přistěhuje cizinec. Zvířátkům se to nelíbí a ošklivě ho pomlouvají. Cizinec se ale chová tak dobře, že se mu podaří zvířátka přesvědčit, aby o něm smýšlela lépe. Všechno nakonec dobře dopadne.

Děti vstupují do rolí zvířátek a ztvárňují a řeší situace, které jim ukazují, jak je vhodné se chovat k cizincům.
Program podle knížky M. Velthuijse.
Programy budou přizpůsobeny věku a schopnostem žáků.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Program rozvíjí dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie.

Určeno pro: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak)

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk