Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Co je to čas

Program o tom, co je to čas, jak jej vnímáme a co pro nás znamená.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Za pomoci příběhu malé Karin, na kterou doma nikdo nemá čas, si žáci pojmenovávají, co je to čas, jak ho vnímají a co pro ně znamená.
Program vychází z literární předlohy V. Škutiny: Kde bydlí čas.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Děti si uvědomí, jak nakládají s vlastním časem a porovnají si tato zjištění s ostatními.

Určeno pro: 1. až 3. třída ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk