Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Čím budu, až budu...

Práce s textem J. A. Komenského - Labyrint světa a Ráj srdce.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
V dramatické hře inspirované dílem Labyrint světa a Ráj srdce se žáci pomocí simulace zamyslí nad rozhodováním o vlastní budoucnosti a nad úskalími, která s tím mohou souviset.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Žáci se aktivně a prostřednictvím hereckého jednání seznámí se životem a dílem velkého českého pedagoga. Zamyslí se nad vlastními plány do budoucna.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
MgA. Emilie Špatná, tel. 547 354 383, e-mail: , J.Delongová,

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk