Literatura - díla a autoři Drama a divadlo Historie, vlastivěda, Brno Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Drak není krokodýl

Brno dramatické. Hrajeme si na draka.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Děti navštíví různá stanoviště, kde jim budou představeny různé verze pověsti o brněnském drakovi a zadány jednoduché úkoly. Po splnění úkolu získají materiál na výrobu loutky. Na závěr si loutku vyrobí a zahrají s ní příběh o drakovi tak, jak si jej představují.

Program je určen pro předškolní děti a žáky 1. A 2. ročníku.

Lektor: Tomáš Doležal

Cíle programu:
- seznámení s brněnskými pověstmi
- spolupráce ve skupině
- rozvoj tvořivosti
- základy loutkového divadla

Určeno pro: přeškolní děti a 1. a 2. třída ZŠ

Délka programu: 180 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Katja Ropret Perne, tel: 734 152 847, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk