Literatura - díla a autoři Drama a divadlo Osobnostně sociální výchova Hudba
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Evžen Oněgin

V programu se seznámíme nejen s románem Evžen Oněgin, ale také s obdobím romantismu a s dalšími autory tohoto období.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
V průběhu programu se žáci seznámí s dějovou a tematickou linií románu A. S. Puškina, s jeho hlavními protagonisty a jejich vzájemnou motivací pro jednání. Účastníci se seznámí s klíčovými situacemi v románu, a to i v dalších uměleckých dílech, které román Evžen Oněgin a jeho témata zpracovaly – stejnojmenná opera P. I. Čajkovského.
Přes vlastní zážitek ze setkání s postavami se pokusíme odbourat obavy z "velké literatury".
Program je interaktivní, žáci jsou plně zapojeni. Využívá se zde hry a možností divadla (hra v roli, improvizace, řešení konfliktů), literárních, výtvarných, hudebních a pohybových činností.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Cílem programu je seznámení se s obdobím, ve kterém se děj románu odehrává, a hlubší pochopení motivů a jednání postav románu. Dalším cílem je seznámení žáků s romantismem a jeho představiteli ve světě.

Určeno pro: Od 8. třídy ZŠ.

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok dopoledne ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Emilie Špatná, tel. 547 354 383, e-mail:

Průřezová témata:
Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk