Literatura - díla a autoři Drama a divadlo Prevence a zdraví Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Handicap

Bajka o soužití poraněných zvířat. Metafora života lidí s handicapem.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Na příběhu o soužití zraněných zvířat a s využitím jednoduchých inscenačních technik si žáci/studenti prostřednictvím metafory prozkoumají situaci člověka žijícího ve ztížených podmínkách (zdravotní handicapy).
Program podle příběhu M. Wildové: Lišák.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Prohloubení citlivosti a ohleduplnosti vůči lidem s různými handicapy.

Určeno pro: Žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících tříd gymnázií

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk