Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Hledání identity

Příběh o hledání vlastní identity a o vlivech okolního globálního světa.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Když se medvěd jednoho dne probudí ze zimního spánku, nevěří vlastním očím - místo lesa stojí uprostřed gigantické továrny.
Dramatizace příběhu knižního komiksu - Medvěd, který nebyl - amerického animátora nás nutí zamyslet se nad vlastní identitou a vlivy okolního globálního světa.
Program podle knihy F. Tashlina.

Cíle programu:
Uvědomování si a hledání vlastní identity. Žáci se zamyslí nad vlivy a účinky globalizace současného světa.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a příroda

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk