Osobnostně sociální výchova Prevence a zdraví Média a film
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Kyberšikana - Labyrint

Program „Kyberšikana“ umožňuje studentům, aby se seznámili s fenoménem kyberšikany. Naučí se různé metody sebeobrany a prevence.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Program začíná diskuzí o komunikaci přes internet (s důrazem na sociální sítě) a jejích negativních a kladných stranách. Studenti popisují svoje zkušenosti.
Během programu se studenti rozdělí až do 10 skupin, ve kterých analyzují příběhy (každý příběh prezentuje 1 druh kyberšikany, od provokování po pronásledování). Analýza obsahuje čtení příběhu a rozhodování mezi 10 definicemi druhů kyberšikany. Studenti ve skupinách prezentují zbytku třídy svůj příběh. Následuje diskuze o tom, jestli skupina zvolila pro svůj příběh správný název kyberšikany, studenti komentují vlastní zkušeností, hledají podobné příklady atd.
Po diskuzi se studenti koncentrují na přípravu scénky/živého obrazu, který by měl prezentovat ideální řešení příběhu násilí, který studenti analyzovali. Po každé scénce/živém obrazu/ následuje diskuze, kde zbytek třídy a lektor komentují, jestli skupina zvolila ten správný druh řešení. Lektor upozorňuje na právní aspekty situace, normy a pravidla používání soc. sítí.
Přestávka
Studenti se seznámí s tím, co je to kyberhygiena a jak na prevenci kyberšikany. Studenti se rozdělí do menších skupin a analyzují, jak bezpečně používat internet, a tím řešit i prevenci kyberšikany. Každá skupina dostane jeden konkrétní problém, který musí vyřešit (ochrana soukromí doménových jmen, soubory cookies, používání silných hesel, šifrování dat, atd.) Studenti potom mají za úkol naučit zbytek třídy, jak vyřešit ten stejný problém.
Program končí reflexí. Každý student dostane papír s obrázkem smartphonu, na kterém ve formě příspěvku na Facebook/Instagram má napsat/nakreslit, co se na programu naučil, nebo co se mu líbilo/nelíbilo. Každý student prezentuje svůj příspěvek zbytku třídy.

Cíle programu:
- seznámit se s kyberšikanou
- seznámit se s druhy kyberšikany
- seznámit se s kyberhygienou
- seznámit se s druhy prevence kyberšikany

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 2,5 hod.

Termín: během celého školního roku

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk