Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Létající dědeček

Napínavý příběh nejen o babičkách a dědečcích.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Šikovný a nápaditý děda Tomáš je pro děti skvělým kamarádem, a to hlavně ve chvílích, kdy jsou rodiče pryč a děda si s nimi hraje. A všechno by mohlo jít klidně a vesele dál, kdyby...
Děti si přes tento příběh a svou účastí v napínavé dramatické hře připomenou staré lidi ze svého okolí (babičky, dědečky, pratety, prastrýce, sousedy...) a uvědomí si, co všechno pro ně i přes jejich pokročilý věk znamenají.
Program podle literární předlohy Š.Zavřela: Létající dědeček.

Cíle programu:
Děti mohou v rámci programu zmapovat mezigenerační vztahy k rodičům, prarodičům. Zamyslí se nad tím, jak vypadá život člověka od narození do smrti a
uvědomění si, co pro nás znamenají a čím nám jsou prospěšní staří lidé.

Určeno pro: 1. až 3. třída ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk