Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Máchův Máj

Přiblížení života a díla K. H. Máchy a příběhu Máje a jeho postav s využitím dramatu a divadelních technik.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Lekce přibližuje život a dílo Karla Hynka Máchy a zaměřuje se na básnickou skladbu Máje, která je považována za vrchol českého literárního romantismu. Studenti vstupují do hlavních postav a rozehrávají klíčové okamžiky.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Atraktivní seznámení se životem a dílem K. H. Máchy. Tvorba scénických obrazů pro vybrané úryvky básně Máj – dramatizace básnického textu.
Seznámení se stavbou dramatu – lyrika versus epika, poezie v divadelním obraze a dramatické situaci.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence k učení

Share Button
tisk