Osobnostně sociální výchova Historie, vlastivěda, Brno Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Milada Horáková

Skutečný příběh statečné ženy. Příběh o hrdinství a pohnutém osudu Milady Horákové.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Účastníci se skrze hru v roli seznámí s pohnutým osudem Milady Horákové - poslankyně, právničky, bojovnice za lidská práva, kterou 27. června 1950 nechali popravit představitelé KSČ na základě zinscenovaného soudního procesu.
Mezi lety 1948 - 1989 zemřeli na popravištích, při brutálních výsleších, v kriminálech, v pracovních táborech i na československých státních hranicích další lidé.

Neplačte! Neteskněte moc! Je to takhle lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Ptáci se už probouzí. Začíná svítat. Jděte na louky a do lesů. Žijte! Žijte!
(Úryvek z dopisu, který napsala Milada Horáková své rodině 26. 6. 1950, den před svou popravou.)

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Žáci se seznamí se skutečným osudem M. Horákové, s 50. léty v Československu, s propagandou KSČ a zločiny, které napáchala.
Zamyslí se nad různými společenskými zřízeními - totalitními systémy a demokracií.

Určeno pro: od 8. třídy a odpovídajících tříd středních škol

Délka programu: 3 hod

Termín: celý rok

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk