Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Ostrované

Pohnuté osudy obyvatel Scillských ostrovů uprostřed oceánu v době středověku.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Pohnuté životní osudy obyvatel ostrovů nacházejících se uprostřed Atlantického oceánu v době středověku, jsou inspirací pro zamyšlení nad tradičními osobními i společenskými hodnotami, nad určováním priorit, hledáním kompromisů, rozhodováním. Formou dramatické hry se žáci seznamují s každodenními radostmi a starostmi ostrovanů.
(Struktura aktivit podle kanadského lektora W. Dobsona)

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Žáci se mohou zamyslet nad tradičními osobními i společenskými hodnotami, nad určováním priorit, hledáním kompromisů a rozhodováním. Uvědomí si, do jaké míry ovlivňují naše jednání a rozhodování zažité stereotypy a předsudky.

Určeno pro: od 8. třídy

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok dopoledne ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk