Osobnostně sociální výchova Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Po stopách bratrů Mašínů - vrazi nebo hrdinové?

Program o druhém a třetím odboji, boji proti komunistické totalitě a aktivitách rodiny Mašinů.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Program určený pro studenty gymnázií a středních škol vychází z různých textových materiálů, rozhlasových a filmových dokumentů o druhém a třetím odboji a aktivitách rodiny Mašinů (Josef Mašín - skupina Tři králové, synové Ctirad a Josef Mašínovi; diverzní akce a útěk do západního Berlína).
Byli bratři Mašínové banditi a teroristé? Byl jejich otec terorista? Co je to morální elita národa?

Nechtěl jsem připustit, abyste jednou i vy byli porobenými otroky, nýbrž abyste zůstali svobodnými a volnými občany. Pamatujte si, že hájit svobodu své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I vy jednou takto musíte postupovat. V tomto boji jsem podlehl. Věřím však pevně, že naše svatá věc zvítězí.
(Úryvek z posledního dopisu pplk. Josefa Mašína svým blízkým).

Cíle programu:
Žáci nahlédnou na problematiku druhého a třetího odboje a boje proti komunistické totalitě.
Zamyslí se nad tím, co pro ně znamená svoboda, osobní čest, národ, vlast a morálka. Prozkoumají vlastní postoje k lidským právům a jejich vymahatelnosti či legitimitě a přiměřenosti osobní obrany se střelnou zbraní.

Určeno pro: Od 8. třídy a odpovídajících tříd středních škol.

Délka programu: 2-3 hodiny

Termín: Od 9:00 do 12:00 hodin dle předchozí domluvy s lektorem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk