Osobnostně sociální výchova Média a film
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Příběhy bezpráví

Moderní české dějiny ve filmových dokumentech.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Projekce dokumentárních filmů zachycující některou z událostí moderních českých dějin, která je doplněna buď besedou s hostem - přímým účastníkem těchto událostí, nebo workshopem obsahově vycházejícím z filmu. Účastníci proniknou prostřednictvím vlastního prožitku do hloubky nabízených témat.

Cíle programu:
Účastníci proniknou prostřednictvím vlastního prožitku do hloubky nabízených témat: moderní české dějiny, lidská práva, svoboda, moc, totalita, demokracie.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 2 hodiny

Termín: listopad, červen

Cena: 0 - program je zdarma

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské

Share Button
tisk