Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Rozum a Štěstí

Aktivní zamyšlení nad hodnotami, jistotami a riziky, dobrem, zlem a svědomím.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Při společné cestě podle příběhu inspirováno pohádkou J. Wericha mají účastníci možnost lépe porozumět světu i sobě.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Žáci se společně aktivně zamyslí nad vlastním hodnotovým žebříčkem, konfliktem mezi jistotami a riziky, nad pojmy dobro, zlo a svědomí.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk