Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vlastnosti a charaktery

Smyšlený příběh o lidských vlastnostech a jejich proměně.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Žáci si přes personifikaci a metaforu ve smyšleném příběhu ukazují, jak se v chování projevují různé vlastnosti člověka a jaké to může mít důsledky.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Cílem programu je pomoci žákům objevovat a pojmenovávat  různé vlastnosti člověka a uvědomit si, jak se k sobě chováme.

Určeno pro: 5. až 7. třídy ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní

Share Button
tisk