Hudba
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Cesta do světa - Antonín Dvořák: Novosvětská - Labyrint

Život a dílo slavného českého skladatele na Zemi i ve vesmíru.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Program je interaktivní, žáci jsou plně zapojeni.
Hrou v roli rozehrávají situace ze skladatelova života. V imaginaci si představují cestu skladatele do USA i zážitky z prvního uvedení jeho slavné symfonie. Na chvíli se také stanou členy i dirigenty pomyslného orchestru.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Program přibližuje život a dílo Antonína Dvořáka se zvláštním zaměřením na symfonii Z Nového světa. Žáci se zároveň zamýšlejí nad tím, co, či kdo reprezentuje naši zemi  v zahraničí, a nad hodnotami, které jim do života předali rodiče.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Tomáš Doležal, e-mail: , tel: 604 919 120

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk