Prevence a zdraví
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Nesnáze doktora Chvojky

Netradičně o dospívání a pohlavním životě člověka.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Pan doktor Chvojka je moudrý pán a šikovný doktor. Dostane-li ale za úkol přednést skoro už dospělým žákům něco o pohlavním životě člověka, neví si s tím moc rady.
Mohou mu však pomoci ti, pro které má být přednáška určena.

Cíle programu:
- žáci se atraktivním způsobem seznámí s ožehavými tématy, souvisejícími s dospíváním a pohlavním životem člověka

Určeno pro: pro 5. třídu

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, e-mail: , tel: 604 919 120

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk