Osobnostně sociální výchova Média a film Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Malíři a spisovatelé dětem

Promítání krátkých dětských animovaných filmů doplněné vyprávěním, četbou ukázek z literatury, hrami, doplňováním, testy, soutěžemi a prací ve skupinách.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Jednotlivé pořady seznamují žáky s osobnostmi a tvorbou českých spisovatelů, výtvarníků a režisérů, kteří se věnovali tvorbě pro děti. Program je tvořen promítáním krátkých animovaných filmů, společným vyprávěním, četbou, herními aktivitami a soutěžními úkoly ve skupinách. Rozvíjí dovednost komunikovat, spolupracovat, domlouvat se ve skupině.

K výběru nabízíme následující pořady:
1. - 2. třída: Zdeněk Miler
Zdeněk Smetana
2. - 3. třída: Václav Čtvrtek
Josef Lada
3. třída: Miloš Macourek a Adolf Born
Karel a Josef Čapkovi
4. třída: Miroslav Štěpánek
Jan Werich a Fimfárum
5. třída: Jiří Trnka
Vladimír Jiránek
Jak to bylo s Večerníčkem
3. - 5. třída: Animovaný film
Co je komiks?

Cíle programu:
Žáci dokážou vyjmenovat vybraná díla uvedených autorů. Dovedou popsat, čím jsou charakteristická, kde hledal autor zdroj inspirace, čím se liší od jiných.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 75 až 90 minut

Termín: Pracovní dny školního roku (pondělí až pátek) se začátky v 8.30 nebo 10.30 hod.

Cena: 40 Kč - za žáka

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Alena Vlhová, e-mail , tel. 549 524 112

Průřezová témata:
Mediální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk