Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Kytičkové a zvířátkové exkurze

Komentovaná prohlídka a přímý kontakt s rozmanitými zástupci živočišné a rostlinné říše, se kterými se můžete potkat na oddělení přírodovědy SVČ Lužánky.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Žáci se během exkurze seznámí se zástupci rozličných živočišných a rostlinných tříd ve sklenících a ve zvířátkové klubovně SVČ Lužánky. Exkurzi můžeme tematicky zaměřit podle probíraného učiva a požadavků učitele.
Ve zvířátkové klubovně můžete potkat bezobratlé živočichy, želvy, ještěry, hady, ptáky, hlodavce,králíky, drápkaté opičky ....
Ve sklenících zástupce pokojových rostlin, kaktusy, sukulenty,bonsaje, masožravky ....

Cíle programu:
Žáci se prostřednictvím přímého kontaktu seznámí se zástupci vybraných živočišných a rostlinných tříd.

Určeno pro: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 60 min

Termín: září - říjen, duben - červen

Cena: 30 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Marcela Zajíčková, e-mail: , tel.: 549 524 115

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence k učení

Share Button
tisk