Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Nebojte se hmyzu

Program seznamuje s rozmanitým hmyzím světem nejen teoreticky, ale také v praktických ukázkách.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Program o tom, co dělá hmyz hmyzem a čím se tato třída odlišuje od ostatních skupin živočichů.
Podíváme se na stavbu těla, vývoj a proměnu hmyzu, na způsob života a přizpůsobení různým prostředím.
Zaměříme se na funkci hmyzu a jeho význam v přírodě i v životě člověka.
Nedílnou součástí programu je ukázka chovu hmyzu a kontakt se živými zástupci (brouci, strašilky, pakobylky, švábi, cvrčci).

Cíle programu:
Žáci se seznámí s třídou hmyzu a její nezastupitelnou rolí v přírodě.

Určeno pro: 5. - 9. třída (a odpovídající třídy SŠ)

Délka programu: 90 min

Termín: 1. října - 30. května

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Marcela Zajíčková, e-mail: , tel.: 549 524 115

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence k učení

Share Button
tisk