Pohybové aktivity
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Den v manéži

Celodenní program s nácvikem vybraných cirkusových disciplín zakončený krátkým představením.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
V dopolední části vyzkoušíte všechny cirkusové disciplíny z nabídky a každý si vybere svou nejoblíbenější. Odpoledne následuje trénink vybraných disciplín, během kterého si všichni mohou vyzkoušet, jaké to je vymyslet a připravit cirkusové číslo. Celý den je zakončen krátkým představením v cirkusovém stanu nebo tělocvičně.

Cíle programu:
Kromě praktického nácviku vybraných cirkusových disciplín se účastník podílí také na přípravě vystoupení, díky kterému zažije aplaus publika a završí tak svoji práci.

Určeno pro: Minimální počet žáků 20, maximální 50

Délka programu: 6-7 hodin

Termín: dle dohody

Cena: 0 - dle dohody

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Jovan M. Jovanovski, , 604 847 114

Průřezová témata:
Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk